CBS verbergt de waarheid, stopt met ‘niet-westers’

Deze week werd aangekondigd dat het CBS (Centraal Bureau Statistiek) gaat stoppen met het gebruik van ‘Niet-Westers’ als categorie. Tot dusver was het mogelijk om in de rauwe CBS data te filteren op ‘Westers’ en ‘Niet-Westers’ en op deze manier te onderzoeken welke verschillen er zijn tussen deze twee groepen. Het stond ook toe dat iedereen kon inzien waar de migratiegolven vandaan komen, om maar een voorbeeld te noemen.

In het NRC lezen we ‘Een van de overwegingen hierbij is een aanstaand beleidsadvies door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat in handen is van NRC. Daarin wordt de overheid opgeroepen Nederlanders niet langer in te delen in mensen met een westerse en niet-westerse migratie-achtergrond. Volgens de WRR is het onderscheid niet wetenschappelijk onderbouwd en roept het „negatieve associaties” op.’ De WRR geeft hier twee verschillende redenen, aan de ene kant is de opdeling niet ‘wetenschappelijk onderbouwd’, en aan de andere kant roept het ‘negatieve associaties’ op. Laten we beginnen met het tweede punt.

Negatieve associaties

Waarom roept ‘Niet-Westers’ negatieve associaties op? Misschien is het omdat niet-westerse migranten consistent sterk oververtegenwoordigd zijn in de misdaad, dat ze meer kosten qua ziektekosten, en dat over het algemeen immigratie voornamelijk bij niet-westerse migranten bijzonder veel geld kost. Dezelfde negatieve associatie heeft ervoor gezorgd dat iemand niet langer een allochtoon is, maar dat die persoon een migratieachtergrond heeft. We kunnen wel spelen met woorden en dingen anders noemen, maar de associatie heeft niets met het woord te maken, en alles met de onderliggende betekenis ervan. Het woord verwijst naar iets in de objectieve realiteit, en dat is waar het probleem ligt. Daarbij is het doel van het CBS het meten van de objectieve realiteit, en niet om te betwijfelen of het wenselijk is dat zulke data beschikbaar is voor het publiek.

Onderzoek is onmogelijk

En dus komt daar de volgende stap, het verbergen van die objectieve realiteit. Als we iets weigeren te benoemen, kunnen we het ook niet onderzoeken. We kunnen het niet observeren, en dus ook geen conclusies trekken. Het anecdotisch bewijs dat we om ons heen kunnen opmerken, kunnen we niet langer vergelijken met de verzamelde statistiek. In plaats van het probleem aan te pakken waardoor mensen die negatieve associaties krijgen, proberen we het probleem te verbergen. We maken het onzichtbaar en onmeetbaar. Op deze manier is iedereen die klaagt over de oververtegenwoordiging van niet-westerse immigranten in de misdaadstatistieken direct een racist, want zo’n opmerking kan enkel gebaseerd zijn op onwetenschappelijk anecdotisch bewijs. Immers, het wetenschappelijke bewijs wordt niet meer door het CBS gepubliceerd.

Westers is een praktisch begrip

Om terug te komen op het wetenschappelijke argument, hoe slecht is de indeling ‘westers’ en ‘niet-westers’? Het zijn abstracte begrippen, dat is waar. De grenzen waar ‘westers’ eindigt en ‘niet-westers’ begint zijn soms ook wat onduidelijk. Desondanks is het in de praktijk duidelijk waar het over gaat als we het over de ‘niet-westerse’ groep hebben. Het gaat dan over Moslims (Turkije, Marokko, Midden-Oosten) en mensen met Afrikaanse afkomst (Suriname, Antillen, en Afrika zelf), met daarbij een klein groepje aan andere Aziaten of Zuid-Amerikanen die zulke kleine groepen vormen in Nederland dat ze statistisch vrij irrelevant zijn. Onwetenschappelijk, dat klopt misschien wel. Maar handig, en praktisch, dat klopt ook. In hoeverre is het dan relevant of niet-westers als begrip wetenschappelijk is, als we er praktisch profijt van hebben om het zo in te delen en inzicht in deze data te hebben?

Verboden Statistiek

De aankondiging van deze stop op het begrip niet-westers komt kort nadat ik in mijn boek ‘Forbidden Statistics‘ het vermoeden geuit heb dat ook Nederland zal stoppen met het publiceren van gedetailleerde data. Een trend die zichtbaar is in de rest van Europa, waar zulke data in de meeste gevallen ook niet bestaat. De problemen die de groep niet-westerse immigranten veroorzaakt zijn desondanks dezelfde door heel Europa. Deze trends bewijzen door middel van statistiek, en het dus wetenschappelijk onderbouwen, wordt echter onmogelijk gemaakt door het onzichtbaar maken van de data.

Dit besluit geeft aan dat de Nederlandse overheid en al haar organen proberen om een struisvogel beleid uit te voeren. Kop in het zand, en doen alsof er niks aan de hand is. Is het toeval dat deze aankondiging komt nadat het Renaissance Instituut een onderzoek publiceerde over de kosten van niet-westerse immigratie? Jan Latten, hoogleraar demografie, is het ook oneens met het besluit van het CBS.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.