Eric Wiebes stemde als minister over benoeming vriendin Anita van den Ende als topambtenaar

Op 1 oktober 2019 ging de benoeming in van Anita van den Ende als directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.[1] De ministerraad stemde over die benoeming. Uit artikel 11 Reglement van orde voor de ministerraad volgt dat iedere aanwezige minister één stem heeft (lid 1) en dat bij de staking van stemmen de stem van de minister-president beslissend is (lid 3).[2] Op dat moment was Eric Wiebes minister van Economische Zaken en Klimaat, en zat hij dus in de ministerraad.[3] De ministerraad bestond toen uit 16 ministers, waaronder dus minister Wiebes, de minister-president en minister Ollongren die de voordracht deed.[4] Eric Wiebes heeft dus gestemd over de topbaan van zijn eigen vriendin Anita van den Ende. Zij zijn partners in ieder geval sinds de zomer van 2013.[5]

Directeur-generaal Europese Samenwerking

De Rijksoverheid omschrijft de functie van DGES als volgt:[6]

DGES ontwikkelt en coördineert het Nederlandse beleid met betrekking tot Europa en de Europese Unie. DGES is verantwoordelijk voor de relatie tussen Nederland en afzonderlijke (kandidaat)lidstaten van de EU. Ook zorgt DGES voor een samenhangend Nederlands EU-beleid op het gebied van bijvoorbeeld transport, milieu en (inter)regionale organisaties, zoals de Raad van Europa, de OESO en de Benelux. DGES stemt met de andere ministeries op ambtelijk niveau de Nederlandse inbreng in het Europese besluitvormingsproces af. Door deze coördinerende rol is DGES een belangrijke schakel tussen de andere ministeries en de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie (PV EU) in Brussel.

De top van het organogram van het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet er als volgt uit:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
    • Politieke leiding: minister van Buitenlandse Zaken en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
      • Bestuursraad BZ: secretaris-generaal, plaatsvervangend s-g en DG’s (waaronder DGES)
        • DGES, DGPZ, DGBEB, DGIS

Anita van den Ende aanwezig bij ministerraad

Eric Wiebes vertrok als minister naar aanleiding van de Toeslagenaffaire.[7] Zijn vriendin, Anita van den Ende, is echter als directeur-generaal Europese Samenwerking nog regelmatig aanwezig bij de corona-overleggen van de ministerraad:


[1] https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2019/08/23/anita-van-den-ende-dg-europese-samenwerking-bij-bz

[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/1994/03/02/reglement-van-orde-voor-de-ministerraad/reglement-van-orde-voor-de-ministerraad.pdf

[3] https://almanak.overheid.nl/22433401/dhr_ir_ED_Wiebes_MBA/

[4] https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen

[5] https://www.parool.nl/nieuws/eric-wiebes-zeer-intelligent-en-met-een-lenige-geest~bff80a77/

[6] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/organisatie/organogram/directeur-generaal-europese-samenwerking

[7] https://www.ad.nl/politiek/vvd-minister-eric-wiebes-vertrekt-per-direct-uit-demissionair-kabinet-ik-voel-mij-zwaar-medeverantwoordelijk~a1c531b88/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.