Factcheck CBS Hoofdeconoom: ‘Meer migratie, minder misdaad’

We hebben het hier over de onderstaande tweets, onderaan het artikel staan ze nog als screenshot, voor het geval ze verwijderd worden van Twitter. De tweets zijn van Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. Het gaat er voornamelijk om dat hij concludeert ‘meer migratie, minder misdaad’. Hij duidt verder ‘De mythe dat migratie leidt tot meer misdaad is precies dat: een mythe.’

Wat klopt?

De criminaliteit, in z’n totaal, daalt in Nederland inderdaad. Het klopt ook dat er veel niet-Westerse migranten zijn bijgekomen. Er is dus een correlatie, ja.

Waar gaat het mis?

Van Mulligen beweert hier echter dat er meer speelt dan correlatie, want hij concludeert dat ‘de mythe’ die zegt dat het binnenhalen van meer niet-Westerse migranten voor meer criminaliteit zorgt een mythe is. Oftewel, niet waar, onjuist, een foute constatering. En dat constateert hij aan de hand van de grafiek die hij in deze tweet laat zien.

Niet-Westerse migranten zijn oververtegenwoordigd.

We kunnen in de data op het CBS echter zien dat niet-Westerse migranten wel degelijk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Dat is eigenlijk ook algemeen bekend. Op 17 September werd er zelfs door de Tweede Kamer een motie aangenomen die was ingediend door van der Staaij en genoemd ‘de motie over onderkennen van het probleem van overtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bij criminaliteitscijfers.‘ Die motie kreeg steun van VVD, CDA, PVV, FvD, Krol, van Hage, en SGP zelf.

Ook een artikel op nu.nl duidt, ‘Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die worden gebruikt, blijkt dat vorig jaar 2,4 procent van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond werd verdacht van een misdrijf. Onder inwoners met een Nederlandse achtergrond was het aandeel (0,7 procent) ruim drie keer zo klein. Ook onderzoek uit 2017 laat zien dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond relatief vaker vertegenwoordigd zijn in de strafrechtketen.’

Hier ook nog een screenshot van het CBS zelf, de ruwe data.

We zien hier de geregistreerde verdachten per groep, per 10.000 inwoners. Voor 2010, en 2019. We zien een daling in het totaal aantal geregistreerde verdachtes in deze periode van 167 naar 90, per 10.000 inwoners. Voor Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar daalde het van 329 naar 150. Voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een niet-westerse migratieachtergrond daalde het van 832 naar 428. De gemiddelde criminaliteit ligt bij de niet-westerse groep dus meer dan twee keer zo hoog als het gemiddelde, bij de groep 18 tot 25 jaar. Het lijkt erop dat de bewering dat niet-westerse migratie gepaard gaat met misdaad toch niet zo’n ‘mythe‘ is.

De data steunt de uitspraak niet.

Ja, de daling vinden we terug in de cijfers. Wat we niet terugvinden is de bewering dat deze cijfers dalen dankzij de aankomst van migranten. De stellinge ‘Meer migratie, minder misdaad’ kunnen we niet onderbouwen.

Wat we ook niet kunnen aantonen.

We kunnen ook niet beweren dat niet-westerse jongeren simpelweg misdadiger zijn dan Nederlandse jongeren. Sociaal-economische factoren of andere achterliggende gronden kunnen meespelen. We weten het niet, en kunnen het niet uit deze dataset afleiden. We zien alleen de uitkomst, niet de oorzaak.

Een politiek spel?

Het lijkt erop dat de hoofdeconoom van het CBS de data verkeerd uitlegt om een politieke agenda te steunen. Het zou een sterke bekenning van politieke kleur zijn, gericht om wind uit te zeilen te halen van anti-immigratie partijen zoals de PVV, FvD, en JA21. Onpassend voor een instituut dat zich richt op de cijfers, en een objectieve en neutrale reputatie heeft. Nog erger om zulke uitspraken kort voor de verkiezingen te doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *