Leo Lucassen snapt FvD rapport over immigratiekosten niet

Op 5 maart 2021, enkele dagen nadat FvD hun rapport over de kosten van immigratie publiceerde, kwam Leo Lucassen met dit opiniestuk. Leo gelooft dat hij hiermee het rapport kan ontkrachten, maar laten we even een blik werpen op zijn argumentatie.

De UvA

Hoewel het rapport het stempel draagt van de Universiteit van Amsterdam, is het geschreven in opdracht van het Renaissance Instituut van Forum voor Democratie. Niet verwonderlijk dus dat de Universiteit de auteurs inmiddels heeft gevraagd om het logo van en verwijzingen naar de UvA te verwijderen.

Leo opent met een aanval op de geloofwaardigheid van het rapport. De UvA heeft er namelijk afstand van genomen. Dat mag dan zo zijn, de auteurs veranderen niet. Het zijn wel degelijk wetenschappelijk ingestelde personen die dit onderzocht hebben. Alhoewel Leo hier een hele alinea aan besteedt, zegt het helemaal niks over de kwaliteit van de inhoud van het rapport.

Leo is geen econoom

Hoewel ik geen econoom ben en een oordeel over de precieze berekeningen en aannames graag aan hen overlaat, lijken de conclusies mij om een aantal redenen nogal problematisch.

Leo geeft toe dat hij geen econoom is, en eigenlijk niks begrijpt van de cijfers, tabellen, en grafieken. De berekeningen, de kern van het rapport, negeert hij. In plaats van een discussie op de inhoudt, heeft Leo het enkel over zijn persoonlijke opvatting dat het allemaal nogal ‘problematisch’ is. Hier geeft hij eigenlijk toe, dat hij het liever gewoon niet wil hebben over de kosten van immigratie.

De Polen en Roemenen

Het rapport maakt een onderscheid tussen zeer uiteenlopende vormen van migranten en laat zien dat arbeidsmigratie uit ‘Westerse’ landen juist geld oplevert. Het is opmerkelijk dat die vlieger voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa al niet meer zou opgaan. En dat terwijl veel Polen en Roemenen, van wie velen hier maar tijdelijk werken, veel meer aan premies betalen dan dat ze er aanspraak op maken.

Juist, het rapport maakt dat onderscheid inderdaad. Het zou minder opmerkelijk zijn voor Leo, als hij het rapport gelezen had en iets van economie begrijpt. Polen en Roemenen betalen, omdat ze weinig verdienen, ook relatief weinig aan de staatskas. Desondanks zitten ze dichtbij het ‘break-even’ punt, en zijn de kosten voor deze immigranten dus ook veel lager dan voor andere groepen, voornamelijk Niet-Westerse migranten.

Het is ergens grappig dat Leo’s inhoudelijke argumenten blijven hangen bij de Oost-Europese immigranten. Dat is de groep die het rapport namelijk ook niet zo sterk bekritiseert. Daar ligt de nadruk op de Niet-Westerse immigrant. Schijnbaar is het ook voor Leo te moeilijk om daar een tegenargument in te brengen.

Aardbeien plukken

Bovendien zijn het bijzonder goedkope arbeidskrachten voor allerlei sectoren die daar goed aan verdienen. Wanneer je alle Oost-Europese arbeidsmigranten weg zou sturen, zou dat voor een aantal sectoren grote negatieve economische gevolgen hebben en de prijzen voor allerlei producten en diensten omhoog stuwen.

Dit klopt. Zonder Oost-Europeanen zouden sommige producten wel eens duurder kunnen worden. De Nederlanders die het werk zouden moeten doen, willen waarschijnlijk meer betaald worden. Met de goedkope arbeid uit Oost-Europa kunnen we de inflatie verbergen, tenminste tijdelijk. Hoe dan ook, het rapport legt de focus op Niet-Westerse immigranten en zegt dat daar de echte kosten liggen. Deze opmerking van Leo doet er niks aan om dat te ontkrachten.

Kop in ‘t zand

De grootste steen des aanstoots is echter de vluchtelingen. Uiteraard kosten die, zeker aanvankelijk, geld. Het vluchtelingenbeleid is immers geen ‘business case’, maar dient een humanitair doel.

Ook bij humanitaire doelen is het zinnig om te berekenen wat het kost, en wat het oplevert. Pas dan kun je concluderen of het nuttig is om te doen of niet.

Stock en Flow

De grote aantallen asielzoekers in de jaren 1990 (gemiddeld 35.000 per jaar) werden bewust jarenlang geïsoleerd van de samenleving in azc’s. Het duurde lang voordat ze zelfs maar mochten werken.

Hier probeert Leo aan te tonen dat de immigratie van asielzoekers zo duur is, omdat wij, Nederland, ze niet toestaan om te werken. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Hij ontkent hier dus echter niet dat de kosten daadwerkelijk zo hoog zijn als dat het FvD rapport beweert. Dat de asielprocedure te lang duurt, daar zijn weinig mensen het over oneens. Een snel ‘ja’ of ‘nee’ is beter voor iedereen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de kosten van Niet-Westerse immigratie veel zouden veranderen door middel van zo’n wijziging. Niet-Westerse migranten die geen asielzoeker zijn, kosten immers ook geld.

De kinderen!

Bovendien doen veel van hun kinderen het bovengemiddeld goed op school en zullen zij naar verwachting veel meer bijdragen, ook economisch.

Tweede generatie Niet-Westerse immigranten doen het nauwelijks beter, en soms nog slechter dan hun ouders. Voor bijna alle groepen, uitgezonderd de Chinezen, blijven de kosten bestaan. De meeste Niet-Westerse kinderen presteren ondergemiddeld op school vergeleken met autochtone Nederlanders. Ze zullen naar verwachting ook geen positieve bijdrage leveren, economisch gezien.

Azc bouwen goed voor de economie

Tot slot wordt vaak vergeten dat ook het asielbeleid geld oplevert doordat investeringen in onder meer azc’s de consumptieve vraag en bedrijvigheid (aannemers, middenstanders) stimuleren. 

Dit is lachwekkend. Omdat de overheid geld uitgeeft aan de bouw van een azc, is dit een positieve werking voor de economie? Ja, het GDP groeit, maar wat hebben we eraan? Voor dat geld had de overheid ook huizen kunnen bouwen, gezien we een woningnood ervaren. Leo toont hier zijn totaal gebrek aan kennis betreffende economische zaken.

Leo snapt cijfers niet

De stelling dat met name asielzoekers en vluchtelingen (zo’n 20.000 per jaar) ons 50 miljard per jaar zouden kosten, oftewel een zevende van de totale overheidsbegroting, lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk.

Hier had het geholpen als Leo het rapport daadwerkelijk had gelezen. De stelling is dat asielzoekers relatief het meeste kosten, maar die 50 miljard per jaar gaat om de totale kosten van immigratie. Als we het hebben over die kosten, gaat het ook niet over de 20.000 die dit jaar binnen komen, maar over de totale groep die in Nederland woont en zorgkosten heeft en uitkeringen ontvangt. Natuurlijk is het niet zo dat die 20.000 mensen in dat jaar 50 miljard kosten. Maar niemand beweert dat.

Aan asielmigratie ten onder

Dat geldt ook voor de stelling dat de verzorgingsstaat aan asielmigratie ten onder zal gaan. Als dat klopt, dan waren Nederland, en zeker Duitsland, allang door hun hoeven gezakt. Zeker na de jaren negentig, toen de aantallen nog veel hoger waren dan in het afgelopen decennium.

Tja, wat heet ‘ten onder gaan’? De belastingdruk stijgt, terwijl mensen er minder voor terug zien. Dat komt tenminste deels doordat we die kosten van de immigratie moeten dragen. De staatsschuld stijgt gewoon door, en de geldpersen lopen 24/7. Het lijkt erop dat de verzorgingsstaat al begonnen is met afbrokkelen. Is het voor Leo noodzakelijk dat de verzorgingsstaat al kapot is, voordat hij gelooft dat het kapot kan gaan? Dat is nogal kinderachtig. Zijn argument is ongeveer gelijk aan het idee dat als de Sovjet Unie zou instorten, dat direct zou moeten gebeuren, en niet pas in 1989. Het is blind zijn voor de signalen.

Daarbij komt dat Leo beweert dat we het nu makkelijker hebben dan in de jaren negentig, omdat toen het aantal asielzoekers hoger was dan nu. Het rapport gaat ten eerste niet enkel over asielzoekers, en ten tweede begrijpt Leo hier het verschil tussen ‘stock’ en ‘flow’ niet. Het gaat niet om hoeveel immigranten dit jaar binnen komen, maar om hoeveel migranten er in Nederland zijn. Dat laatste is nu veel hoger dan in de jaren negentig.

Plus, de asielzoekers in de jaren negentig waren veelal afkomstig uit de voormalige communistische landen. Zoals ook aangegeven in het rapport, zijn de kosten voor die groepen lager, als voor die uit Niet-Westerse landen.

In plaats daarvan bloeien hun economieën als nooit tevoren.

Leo stelt hier dat het feit dat de Nederlandse en Duitse economie zo floreert, een bewijs is van het succes van de economische bijdrage van de immigranten. Dat is dus een correlatie die hij omschrijft als causaal verband. De vraag is daarbij ook, bloeit de economie wel zo? De AEX staat onder het hoogtepunt van 2001. Afgelopen jaar krompen we met 5-7% van ons GDP. De economische groei is relatief zwak, en veel lager dan in de periode 1950-1970, voordat grootschalige immigratie begon.

Xenofobie

De pessimistische conclusies van het rapport lijken dan ook vooral bedoeld ter legitimatie van de xenofobe opvattingen van Baudet en de zijnen: dat we moeten ophouden met de opvang van vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten, om zo Europa ‘dominant blank’ te houden, te voorkomen dat we worden ‘vervangen’ en ‘onze cultuur’ wordt vernietigd.

Leo snapt duidelijk niks van de cijfers van het rapport, dus concludeert hij dat het allemaal xenofobie is. Dit baseert hij op… Ja, ik heb ook geen idee. Het punt van het rapport is niet dat Europa ‘dominant blank’ moet blijven, maar dat het echt heel erg duur is om dit open grenzen beleid te blijven uitvoeren. Mensen kunnen aan de hand van die kennis, zelf een keuze maken of ze willen dat hun belastinggeld daarheen gaat, of niet. Het is wederom een laffe, slappe aanval die neerkomt op “jullie zijn racisten, dus ik luister niet naar jullie”.

De ‘Politieke Kleur’

Deze retoriek mag in het rapport ontbreken, maar de politieke aap komt aan het einde triomfantelijk uit de mouw, wanneer op de laatste bladzijde opeens wordt gesproken over ‘misbruik op grote schaal’ van het asielrecht (zonder dat aan te tonen) en te concluderen dat, als we het Vluchtelingenverdrag niet opzeggen, de verzorgingsstaat niet meer vol te houden is.

Het is bekend dat het asielrecht veelvuldig misbruikt wordt. Zo zijn er veel Marokkanen en andere mensen uit ‘veilige landen’ die proberen asiel aan te vragen. Ook als ze worden afgewezen, is het bijzonder moeilijk om ze het land uit te zetten. Het is nogal een ‘stretch’ om aan de hand van deze opmerking te concluderen dat het allemaal bijzonder politiek gekleurd was, en daardoor geen objectieve waarde heeft.

Leo wil het niet weten

Het is bijzonder opvallend dat Leo Lucassen nauwelijks verwijst naar de cijfers, en puur op gevoel reageert. Het is natuurlijk een opniestuk, maar hier blijkt vooral uit dat Leo’s opinie is dat hij het niet wil horen. Hij steekt zijn vingers in zijn oren en zingt een liedje, alles om de werkelijkheid te kunnen blijven ontkennen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *