Onze Missie

Wat willen we bereiken?

We willen mensen voorzien van de waarheid, zodat zij die waarheid kunnen gebruiken in hun deelname aan de democratie. Op deze manier willen wij een ‘waarheidsdemocratie’ tot stand brengen. Hoe doen we dat en wat ontbreekt er op dit moment?

  1. Integriteitsschandalen en overheidsaffaires toelichten en archiveren, zodat deze niet worden vergeten.
  2. Hypocrisie in het stemgedrag van partijen aantonen, want vaak komt de verkiezingsretoriek niet overeen met het daadwerkelijke stemgedrag.
  3. Eenzijdige en selectieve berichtgeving en partijdigheid in de media aantonen, omdat mensen nog te vaak denken dat media volledig betrouwbaar en neutraal zijn.
  4. Belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in kaart brengen, omdat anders een gesloten systeem ontstaat waar andersdenkenden en nieuwkomers moeilijk tussen kunnen komen.

Alhoewel er ook bij ons af en toe een opinie te vinden zal zijn, zal de kern van het artikel altijd gebaseerd zijn op de feiten. We zijn aan geen enkele politieke partij verbonden, en proberen kritiek te leveren op iedereen die het verdient.

Waarom geloven wij dat onze missie zo belangrijk is?

Veel mensen hebben geen idee op wie zij zouden moeten stemmen. Uit 2017 blijkt:

Maar liefst 4,9 miljoen mensen vulden de StemWijzer tot nu toe in. Daarmee is het record uit 2012 gebroken. Toen vulden in totaal 4,85 miljoen de StemWijzer in.

Het feit is dus dat bijna 5 miljoen Nederlanders de StemWijzer invullen en dus, logischerwijs, hun stem tenminste deels baseren op deze StemWijzer. Dat is bijna 40% van de stemgerechtigden.

De stemwijzer gaat echter uit van standpunten. Op zich prima, ware het niet zo dat politici regelmatig liegen, of geheel anders stemmen dan beloofd zodra het nieuw gekozen parlement hun zetels inneemt. De stemwijzer baseert zich op verkiezingsretoriek, vaak holle retoriek.

De StemWijzer negeert schandalen, integriteitsgebrek en onbetrouwbaarheid van politici. Het baseert zich enkel op hoe de politieke partijen zich voordoen, niet op hoe ze echt zijn.

De ‘neutrale’ en ‘objectieve’ media, zogenoemde kwaliteitsmedia, worden vaak gezien als degelijke bronnen van informatie over de politiek. Vaak zijn deze bronnen echter ook gekleurd, en sturen ze mensen die denken objectieve informatie tot zich te nemen juist sterk in een bepaalde richting.

Waarheidsdemocratie heeft als doel dat mensen een stem uit kunnen brengen op basis van de realiteit. Op basis van hoe deze partijen zich gedragen nadat ze verkozen zijn. En op basis van de gehele tijd dat zij in de Tweede Kamer zitten, niet enkel gebaseerd op de gebeurtenissen van de laatste paar maanden voor de verkiezingen.