Trouw wil PVV verbieden, toont kleur

Begin 2021 publiceerde de ‘verzetskrant’ Trouw een artikel over de PVV. Het was een commentaar, dat de mening van de eindredacteur weergaf. In dat commentaar opperde Trouw het idee om de PVV te verbieden. Immers, in 1998 werd ook een andere politieke partij verboden.

“Veel eerder zou de vraag opgeworpen kunnen worden of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. Dat is mogelijk, het initiatief kan genomen worden door het Openbaar Ministerie. Er zijn eerder partijen verboden, zoals een illustere voorganger, CP’86, die in 1998 werd verboden wegens aanzetten tot vreemdelingenhaat.”

Wilders says others will soon forget pledge not to work with him –  EURACTIV.com

Artikel 1

Maar waarom de PVV verbieden? De krant beroept zich op artikel 1 van de Grondwet. Trouw beweert namelijk dat de PVV discrimineert.

“De PVV, die het goed doet in de peilingen, zegt Nederland te willen ‘de-islamiseren’. Er dient een verbod te komen op het verspreiden van de Koran en islamitische scholen en moskeeën moeten gesloten worden. Hoofddoeken in openbare ruimten moeten worden verboden en mensen met een dubbele nationaliteit mogen niet meer stemmen of een politieke functie bekleden. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit een racistisch verkiezingsprogramma.”

Racistisch? Wilders zegt hier helemaal niks over ‘ras’, hij praat enkel over een religie. Dat is toch echt iets anders, tenzij Trouw gelooft dat enkel Arabieren die religie kunnen volgen. Daarbij zegt artikel 1 van de Grondwet dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. ‘A contrario’ volgt daaruit dat ongelijke gevallen ongelijk kunnen worden behandeld. Dat is ook de reden dat positieve discriminatie wel is toegestaan. Immers, de gedachte is dat bepaalde mensen in slechtere situaties zitten (ongelijke gevallen) en daarvoor moeten worden ‘gecompenseerd’ (ongelijk behandelen).

‘Koud’

In een later artikel reageert Trouw op de ontvangen kritiek na hun voorstel om de PVV te verbieden. Daar zegt de krant:

“Dat wierp de vraag op of de PVV verboden moest worden, omdat ze overduidelijk de Grondwet schendt met haar discriminerende voorstellen om moslims in Nederland mensenrechten af te nemen die voor iedereen gelden. Het was een provocerende vraag, dat valt niet te ontkennen, maar wie het verkiezingsprogramma van de PVV leest, wordt het koud om het hart.”

Het is toch ook enigszins ondemocratisch om de derde partij van Nederland zo te beschrijven en ook is net aangetoond dat artikel 1 van de Grondwet niet per se wordt geschonden. Verder is onduidelijk wat wordt bedoeld met “koud om het hart”. Het is jammer dat hier, zoals vaker, over de toon van het debat moet worden gepraat in plaats van de inhoud, namelijk het verkiezingsprogramma en de gedachtes daarachter.

Partijprogramma PVV

In het partijprogramma roept de PVV op tot het verbieden van islamitische scholen, maar doet dat op basis van datzelfde artikel 1 van de Grondwet:

“De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor islamitisch onderwijs, omdat juist dat onderwijs in alles haaks staat op vrijheid, gelijkheid en democratie.”

Nou gaat de PVV inderdaad nog verder dan dat. De PVV ontkent dan ook dat de Islam een religie is, en noemen het in plaats daarvan een totalitaire ideologie. Als men die definitie aanvaardt, is de PVV totaal gerechtvaardigd in hun oproep. Het is dan niet anders dan een verbod op een communistisch of nazistische partij, groep, of vereniging. Iets waar Trouw eerder achter stond. Zulke groepen met een totalitaire ideologie zijn al vaker verboden, omdat ze de gelijkwaardige rechtsstaat verstoren:

“De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie. Verbod verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran). Verbod op het dragen van hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal.”

De Oeigoeren

Het tweede artikel van Trouw gaat verder met:

“De andere reden is dat wij als Nederland de mond vol hebben over de politieke situatie in Polen, Hongarije, Rusland en Turkije. Daar zijn de parlementaire stelsels in de afgelopen jaren steeds autoritairder geworden en dus minder democratisch. Bovendien maken we ons zorgen over de Oeigoeren in China, die door het regime van president Xi massaal worden opgesloten vanwege hun islamitische geloof. En nou wil het toeval dat we in Nederland vanaf 2006 een partij hebben die in potentie antidemocratisch is en bijna provocerend discriminerend naar circa een miljoen ingezetenen van dit land, van wie de meeste de Nederlandse nationaliteit hebben.”

Trouw legt hier een niet-passende vergelijking tussen de door de EU afgekeurde genocide op de Oeigoeren, en het partijprogramma van de PVV. Ook kan worden gesteld dat de Nederlandse representatieve democratie niet meer werkt en dat via referenda naar een directere democratie moet worden gegaan. De overheid houdt immers al jaren informatie achter en zoals Omtzigt zei is er sprake van een “innige band tussen het kabinet, de Tweede Kamer, tussen het kabinet en de pers”. Daarmee is de PVV dus democratischer en juist niet ‘antidemocratisch’ zoals Trouwe hier stelt. Als laatst hebben veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders nog steeds een dubbele nationaliteit, iets waar de PVV een groot probleem mee heeft. In totaal gaat het om meer dan 1,3 miljoen mensen, waarvan ongeveer 650.000 Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

PVV wou DENK verbieden

Trouw verdedigt verder haar uitspraken door te benoemen dat de PVV in 2018 zelf de Turkse politieke partij DENK wilde verbieden. Dat is eigenlijk geen argument. Ook wordt niet besproken waarom de PVV dat wilde. De vraag is namelijk waar de loyaliteit van DENK ligt. DENK heeft sterke banden met Turkije, met alle gevolgen van dien. Verder heeft de PVV een duidelijk programma, en het is duidelijk wat ze willen. Als mensen daarop stemmen, is het dan niet juist democratisch? Als die voorstellen een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen, is dat toch democratisch? Hoe dan ook, Trouw voert hier een hetze uit tegen een politieke partij. Dat heeft weinig te doen met objectief nieuws, en alles met propaganda.

Uiteindelijk pretendeert iedereen de democratie te beschermen, door te verbieden wat zij geloven dat het gevaar is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.